Танилцуулга, илтгэлүүд

2019-09-11
Ѳндѳр агуулга бүхий алтны шинэ дүүргийг хѳгжүүлэх нь, Beaver Creek 2019

2019-06-20
Ѳндѳр агуулга бүхий алтны шинэ дүүргийг хѳгжүүлэх нь, ХЭХ-ын танилцуулга


© 2019 Erdene Resource Development Corp.
All rights reserved.
Website by Adnet