Хувьцааны мэдээ

TSX: ERD

Symbol ERD.TO
Last $0.41
High $0.41
Year High $0.50
Bid $0.40
Volume 178,809
Market Capitalization $111,141,984
Open $0.40
Low $0.39
Year Low $0.33
Ask $0.41
Change 0.00 (0.00%)
As of September 26, 2021 03:50 pm PDT

Share Structure

Total Shares: 268.1 million
Warrants: 75.1 million
Options: 14.0 million
Deferred Share Units: 4.9 million

As of December 1, 2020

Цахим мэдээнд бүртгүүлэх

Та ѳѳрийн имэйл хаягийг бүртгүүлснээр манай байгууллагын хэвлэлийн мэдээ, улирал ба жилийн тайлангууд, илтгэлүүд, мѳн бусад компанитай холбоотой мэдээллүүд танд автоматаар хүргэгдэхэд татгалзах зүйлгүй хэмээн мэдүүлсэнд тооцно. Та дээрх мэдээллүүдийг автоматаар хүлээн авахаас татгалзах боломжтой