МЭДЭЭ

2010-11-17
Эрдэнэ компани Төслийн явц болон Гуравдугаар улирлын санхүүгийн үр дүнгийн талаар мэдээллэв

2010-11-02
Эрдэнийн Зуун Мод молибдений төсөл дээр өрөмдлөгийн ажил эхэллээ

2010-09-22
Эрдэнэ зэс-алтны шинэ илрэл дээрээ хайгуулын ажил эхлүүллээ

2010-08-12
Эрдэнэ компани Төслийн явц байдал болон Хоёрдугаар удирлын санхүүгийн тайлангийн үр дүнгийн талаар мэдээлэв

2010-08-06
Эрдэнэ Эдвэнсэд Праймери Минералз Корп.-ын хувьцааг худалдан авлаа

2010-06-01
Эрдэнэ Экстрата Коулын Малком Коксыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр томилсноо мэдэгдэв

2010-05-21
Эрдэнэ Жилийн ерөнхий хурлын онцлох асуудлыг танилцууллаа

2010-05-17
Эрдэнэ Нэгдүгээр улирлын Төслийн явц болон санхүүгийн үр дүнгийн талаар мэдээлэв

2010-05-10
Эрдэнэ Монгол Улс дахь нүүрсний төслийн явц байдлын талаар мэдээлэв

2010-04-20
Эрдэнэ Донкин коксжих нүүрсний төслийн хөгжүүлэлтийн явцын талаар танилцуулав

2010-02-11
Эрдэнэ Донкин коксжих нүүрсний төслийн явц байдлын талаар мэдээллэв

2010-02-10
Эрдэнэ Гранит Хилл аггрегэйт төслийн хөгжүүлэлтийг хамтран хийх шинэ хамтрагчийг танилцууллаа


© 2021 Erdene Resource Development Corp.
All rights reserved.
Website by Adnet