МЭДЭЭ

2012-12-21
Эрдэнийн Монгол Улс дахь 1,000,000 долларын хаалттай хөрөнгө оруулалтыг MIBG-ээр дамжуулан хаалаа

2012-12-12
Эрдэнэ хаалттай хөрөнгө оруулалт татан төвлөрүүлэхээ зарлав

2012-11-27
Эрдэнэ Алтан Нар төсөлд алтны хүдэржилтийн корридор байгааг өрөмдлөгийн ажлаар баталгаажууллаа

2012-11-13
Эрдэнэ Алтан Нарын Нээлтийн бүсийг тэлэв

2012-11-09
Эрдэнэ болон Мориен нар хамтын ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулсан ба компаниудын хувьцааны арилжаа нээгдснийг мэдэгдэв-Хамтарсан хэвлэлийн мэдээ

2012-10-29
Эрдэнийн Алтан Нар алт-мөнгөний төслийн анхны өрөмдлөгийн үр дүн нь алтны хүдэржилтийн шинэ бүсүүд байгааг тогтоолоо

2012-10-26
Эрдэнэ болон ЭйПиЭм корпорацийн хувьцаа эзэмшигчид Гэрэээний төлөвлөгөөг дэмжсэн санал өглөө

2012-10-09
Эрдэнэ нь Алтан Нар алтны төслийн 5 километрийн урт суналын дагуух хэд хэдэн шинэ цэгийг шалгах өрөмдлөгийн ажлаа эхлүүлэв

2012-10-02
Эрдэнэ компани нээлттэй хоёр компани болж хуваагдах санал гаргав

2012-08-22
Эрдэнэ Монгол Улс дахь металлын хайгуулын төслүүдийн явцын талаар мэдээллэв. Алтан Нар дахь алт агуулсан судлууд болон брекчүүд нь 5 километрийн урт суналтайгаар үргэлжилж байна

2012-08-13
Компанийн Хойд Америк дахь хөрөнгийг хариуцах Компанийг Мориен Ресорзис Корп. хэмээн нэрлэж, тус компанийн Гүйцэтгэх захирлаар Жон Будрескиг томилов

2012-08-08
Эрдэнэ нь Донкин Коул болон Монгол дахь ашигт малтмалын хайгуулын төслүүдийг тусад нь салган, нээлттэй хувьцаат компаниуд болгох гэрээг эцэслэв.

2012-07-26
Эрдэнэ Донкин экспортийн коксжих нүүрсний төслийн явцын талаар мэдээллэв

2012-07-03
Эрдэнэ Гранит Хилл хайрган карьерийн талбайг 3.35 сая ам.доллараар борлуулав. Мөн Жилийн ерөнхий хурлын үр дүнгийн талаар мэдээлэв

2012-06-28
Эрдэнэ нь Донкин Коул төслийн хөгжүүлэлт болон Монгол дахь хайгуулын ажлыг удирдах хоёр нээлттэй компани болж хуваагдана

2012-05-30
Эрдэнэ Алтан Нар алтны илрэлийг өргөжүүлэх өрөмдлөгийн ажлаа үргэлжлүүлж байна

2012-05-22
Эрдэнэ Гранит Хиллийн газар болон нөөцийн төлбөр авах эрхээ худалдахаа мэдэгдлээ

2012-05-17
Эрдэнэ Төслийн явц болон Нэгдүгээр улирлын санхүүгийн үр дүнгийн талаар танилцуулав

2012-04-26
Экстрата коул компани нь Донкин Коул төсөл дээр хамтарч ажиллах олборлолтын компани хайж байна

2012-04-26
Эрдэнэ Донкин Коул төслийн явцын талаар мэдээллэх хурлын товыг тогтоолоо

2012-03-29
Эрдэнэ төслийн явц болон жилийн эцсийн санхүүгийн үр дүнгийн талаар танилцуулав

2012-03-05
Эрдэнэ Алтан Нар алт-мөнгөний төсөл дээр өрөмдлөгийн ажил хийхээ мэдэгдэв

2012-01-26
Эрдэнэ Алтан Нар төсөл дэх өргөн тархацтай алтны хүдэржилтийг баталгаажуулав

2012-01-19
Эрдэнэ Жон Будрескиг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнд томилж, хөрөнгийн бүтцийг хянан судлах ажлыг эхлүүлэв

2012-01-18
Эрдэнэ Алтан Нар төслийн алтны эпитермаль хүдэржилтийн бүсийг 4.3 г/т алт болон 24.1 г/т мөнгөтэй 29 метрээр тэлэв

2012-01-17
Гранит Хилл олборлолтоо эхлүүлж, Эрдэнэ 2012 онд нөөцийн төлбөрийг хүлээн авав


© 2021 Erdene Resource Development Corp.
All rights reserved.
Website by Adnet