МЭДЭЭ

2014-11-14
Эрдэнэ компани санхүүжилтээ баталгаажууллаа, мөн Алтан Нар алт-полиметаллын төслийн өрөмдлөгийн ажлыг эхлүүлэв

2014-10-06
Эрдэнэ хаалттай хөрөнгө оруулалт зарлав

2014-10-02
Эрдэнэ Алтан Нар төслийн хайгуулын талаар мэдээлэл гаргав

2014-08-25
Эрдэнэ Хөвийн Хар зэсийн төсөл болон Алтан Нар алтны төсөлд суваг малталтын ажлаа эхлүүлж, хайгуулын болон компанийн үйл ажиллагааны талаар танилцууллаа

2014-06-19
Эрдэнэ Жилийн Ерөнхий хурлын онцлох асуудлууд болон Төслийн явцын талаар мэдээлэл хийв

2014-06-02
Эрдэнэ Алтан Нар төсөл дээр 5.8 г/т алттай 19 метрийн интервальд байх 17.7 г/т алт, 69 г/т мөнгө, 2.1% хар тугалга болон 2.5% цайрын агуулгатай 5 метрийг илрүүлэн алт, полиметаллын өндөр агуулгат бүсийг огтоллоо

2014-05-22
Эрдэнэ Алтан Нар төсөл дээр 2.1 г/т алтны агуулга бүхий 22 метр, 4 г/т алтны агуулга бүхий 12 метрийг өрөмдөн илрүүлсэн бөгөөд энэ нь геохими, геофизик болон геологийн ажлын үр дүн юм

2014-05-13
Эрдэнэ хаалттай санхүүжилтийг хаалаа

2014-04-21
Эрдэнэ Алтан Нар алтны төслийн өрөмдлөгийн ажлыг эхлүүлэв. Хаалттай хөрөнгө оруулалтыг хаав.

2014-04-21
Эрдэнэ нь хаалттай санхүүжилтийг амжилттай хаалаа

2014-04-15
Эрдэнэ хаалттай санхүүжилтийн татахаа зарлалаа

2014-04-01
Эрдэнэ жилийн эцсийн санхүүгийн үр дүн, төслийн явцын талаар танилцуулав

2014-01-22
Эрдэнийн Алтан Нар төсөл дэх сувгийн малталтын ажил нь 20 г/т алт, 138 г/т мөнгө, 17% хар тугалга, 5% цайрын агуулга бүхий 7 метр зэрэг алт, полиметаллын өндөр агуулгатай хэд хэдэн бүсийг илрүүллээ


© 2021 Erdene Resource Development Corp.
All rights reserved.
Website by Adnet