МЭДЭЭ

2018-12-18
Эрдэнэ Ресурс нь Хѳндий алтны тѳслийн анхан шатны эдийн засгийн тооцооллыг танилцууллаа

2018-12-17
Хѳндий Алтны Тѳслийн анхан шатны эдийн засгийн тооцооллыг танилцуулах цахим хурал хийнэ

2018-11-15
Эрдэнэ Ресурс 2018 оны 3-р улирлын санхүүгийн тайлан болон үйл ажиллагааны тайланг танилцууллаа

2018-11-05
Эрдэнэ Ресурс нь Баян Хѳндийн нѳѳцийн техникийн 43-101 тайланг бүртгүүлж, хайгуулын үр дүнг танилцууллаа

2018-09-18
Erdene Announces Resource Estimate for the High-Grade Khundii Gold Project

2018-08-14
Erdene Provides Second Quarter Project Review and Financial Results

2018-07-05
Erdene Continues to Define Northern Extension at Bayan Khundii Gold Project With 81 Metres of 2.6 g/t Gold Including 17 Metres of 9.2 g/t Gold

2018-06-25
Erdene Files NI 43-101 Technical Report for its Mineral Resource Estimate on the Altan Nar Gold-Polymetallic Project

2018-06-15
Erdene Announces Results of Annual Meeting of Shareholders

2018-06-14
Erdene Becomes First Cross-Listed Company on the Mongolian Stock Exchange, Closes an Oversubscribed Financing

2018-06-14
Erdene Intersects Multiple Wide, High-Grade Gold Intervals at Bayan Khundii, Including 143 Metres of 2.6 g/t Gold with 4 metres of 57 g/t Gold

2018-06-08
Erdene Closes Private Placement

2018-05-31
Erdene Announces Listing on the Mongolian Stock Exchange, Offering and Private Placement

2018-05-10
Erdene Significantly Increases Resource Estimate at the Altan Nar Gold-Polymetallic Project

2018-05-08
Erdene Establishes Strong Continuity of High-Grade Zones, Including 18 Metres of 21.6 g/t Gold at Bayan Khundii Gold Project

2018-04-11
Erdene Commences Drill Program at Bayan Khundii Gold Project

2018-03-28
Erdene Provides Project Review and Year-End Financial Results; Announces Q2 Drill Program at Bayan Khundii and Regional Gold-Copper Projects

2018-03-21
Эрдэнэ нь Баянжаргалын Бямбасайханыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр томилов

2018-03-15
Эрдэнэ нь Камерон МакРэйг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр томилов

2018-01-24
Эрдэнэ нь бүсийн хайгуулын мэдээгээ шинэчлэлээ; Баян Хөндийгөөс хойд зүгт 3.4 километрт байх Алтан Сум төсөлд өндөр агуулага бүхий 70 г/т алттай 2 метр огтлогдлоо.

2018-01-10
Эрдэнэ Баян Хөндийд өрөмдлөгийн судалгаа хийн, алтны өндөр агуулга бүхий хэд хэдэн бүсийг илрүүлсэн ба үүнд одоогоор мэдэгдэж буй хамгийн өндөр агуулга болох 2,200 г/т алттай 1 метр зэрэг үр дүнгүүд багтаж байна.


© 2021 Erdene Resource Development Corp.
All rights reserved.
Website by Adnet