Улаан

 • Товч танилцуулга

  2017 оны 3 дугаар улиралд Компани “Улаан” хайгуулын тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайн 51%-г 100% хүртэл эзэмших нөхцөлтэйгөөр худалдаж авснаа зарласан. Улаан талбай нь Баян Хөндий тусгай зөвшөөрлийн талбайн чанх баруун талд оршдог.

  1,780 гектар талбайг хамардаг Улаан талбайд 3 км-ийн диаметр бүхий зэсийн порфир болон эпитермал алтны системтэй холбоотой байж болох том хэмжээний хүчтэй хувирлын бүс оршдог. Хэдийгээр Улаан талбайд өрөмдлөг болон суваг малталтын ажил хийгдэж байгаагүй ч гадаргуун чулуун дээжлэлт болон урсгал сарнилын хүрээний дээжлэлтээр алт, зэс болон молибденийн аномалиуд байгааг тогтоосон. Мөн саяхан гүйцэтгэсэн геофизикийн судалгаагаар дараагийн шатанд судалбал зохих хэд хэдэн биетийг илрүүлсэн.

  Эрдэнэ нь гэрээний дагуу тус тусгай зөвшөөрлийг эзэмшиж буй Лидер Эксплорэйшн ХХК (“Лидер”)-ийн хувьцааны 51%-ийг ѳмнѳх эзэмшигчдээс 750,000 ам.доллараар худалдан авсан. Дараагийн гурван жилийн хугацаанд Эрдэнэ нь уг төслийн хайгуулын ажилд 600,000 ам.доллараас багагүй хөрөнгө зарцуулснаар үлдэх 49%-ийг хамтрагч талаас зах зээлийн үнээр Эрдэнийн опционоор хэсэгчлэн худалдан авах эрхтэй болно. Эрдэнэ төслийн хайгуулын зардалд жилд 100,000 ам.доллараас багагүй хөрөнгө зарцуулах замаар опционы хугацааг гурван жилээр сунгах боломжтой.

 • ТЕХНИКИЙН ТАЙЛАНГУУД

  No technical report available at time. See Erdene’s latest MDA disclosure for technical description of the project (click here)

 • ФОТО ЗУРАГ

 • ЗУРАГЛАЛ


© 2019 Erdene Resource Development Corp.
All rights reserved.
Website by Adnet