Арга хэмжээний тойм

2019 оны 09 сарын 20 - 21

Монголын Хѳрѳнгѳ Оруулалтын Форум

2-2-23 Moto Akasaka, Minato ku, Tokyo, Japan

2019 оны 9 сарын 20-ны 15:20-15:30 хооронд Бизнес хѳгжил хариуцсан дэд ерѳнхийлѳгч А.Билгүүн илтгэл тавина.  

2019 оны 9 сарын 20-ны 16:35-17:10 хооронд Бизнес хѳгжил хариуцсан дэд ерѳнхийлѳгч А.Билгүүн хэлэлцүүлэгт панелистаар оролцоно. 

2019 оны 09 сарын 26 - 27

Дисковер Монголиа 2019

Shangri-La Ulaanbaatar Hotel

2019 9-р сарын 27-ны 12:10 - 12:30 хооронд ерѳнхийлѳгч, гүйцэтгэх захирал Петер Акерли илтгэл тавина. 

2019 оны 9-р сарын 27-ны 12:50-13:10 хооронд “Монгол улсын геологийн боломжууд” сэдэвт хэлэлцүүлэгт ерѳнхийлѳгч, гүйцэтгэх захирал Петер Акерли  панелистаар оролцоно. 

Цахим хуудас
2019 оны 10 сарын 22 - 23

121 Уул уурхайн хѳрѳнгѳ оруулалтын чуулган, Хонг Конг

The Ballroom, JW Marriott Hong Kong, 88 Queensway, Hong Kong

© 2019 Erdene Resource Development Corp.
All rights reserved.
Website by Adnet